yandex

Sektorel Rehber Logo

ETAKİP MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Tescil Tarihi
08 Eylül 2015 ,Salı
İşletme Yetkilileri
HAKAN TOREHAN Yönetim Kurulu Başkanı -
Telefon Bilgisi
Faks Bilgileri
Bölge (İlçe/İl)
SARIYER / İSTANBUL
İşletme Adresi
MASLAK MAH.AHİ EVRAN CAD. ATA CENTER 9/184 SARIYER, İSTANBUL, TÜRKİYE
Kayıtlı Olduğu Mesleki Oda / Birlik
İSTANBUL TİCARET ODASI
Bu işletmeye ait bilgiler şimdiye kadar 4.150 ziyaretçi tarafından incelenmiştir.

Firma İş Konusu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır A. Genel ekonomik, mali konularda gerçek ve tüzel kişilere; inceleme, araştırma, fizibilite, danışmanlık, ekspertiz, ,iç denetim organizasyonu hizmetleri vermek. B. Türkiye ve/veya başka ülkelerdeki gerçek, özel, kamu tüzel kişilerin finansal, adres, sermaye ve ortaklık yapısı, bilanço, ciro, sermaye taahhütleri, ve sair bilgilerini ilgili ülke kanunları çerçevesinde verileri toplamak, depolamak, saklamak, değerlendirmek; şirket tarafından toplanan bilgilerin gerçek ve tüzel kişi üyelerine sunmak ve sunuma ilişkin tasarlanan her türlü ürünü satmak, pazarlamak, geliştirmek. C. Şirket, gerçek kişi ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, üyelere danışmanlık hizmeti vermek ve hizmet sağlayıcı olarak görev yapmak ve/veya yaptırmak. D. Şirketin, danışmanlık faaliyetine esas teşkil etmek üzere İnternet sitesi, çağrı merkezi, cep telefonu programları v s. kurmak veya kullanmak. Şirketin bu kanalları kendi bünyesi dışında kullanmak amacıyla firma ve tüzel kişilerle, taşeronluk ve destek hizmeti sözleşmeleri yapmak. E. Kuruluş amacı doğrultusunda geliştirilmiş bir bilgi paylaşım sistemi oluşturarak; Bünyesinde bulunan bilgiler ile şirket üyesi olan gerçek ve tüzel kişilerle, hizmetlerine yönelik her türlü detaylı bilginin paylaşımına olanak sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. Şirket, yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için; - Yürürlükteki kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar imzalayabilir, onlarla işbirliği yapabilir ve bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve garantiler temin edebilir, yerel veya yabancı finansal, sınai ve ticari şirketlerden ve kuruluşlardan borç alabilir ve operasyonlarının finansmanı için ipotek ve kefalet anlaşmaları yapabilir veya gerekli olduğu taktirde diğer garantileri verebilir. - Şirket amaç ve konusu dahilinde kalmak şartıyla, yerli veya yabancı izinler, markalar,modeller, çizimler, patentler, telif hakları, lisanslar, franchising, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını alabilir, kiraya verebilir kullanabilir satabilir, üzerlerinde ipotek, rehin ve intifa hakkı da dahil olmak üzere her türlü takyidat tesis edebilir, bunların bir kısmı veya hepsi üzerinde tasarruf edebilir veya bunları devredebilir. - Şirket yurt içi ve yurt dışı firmalarla işbirliği yaparak konusu ile ilgili işlerde mümessillik, bayilik, acentelik almak, lisans, royalite, know-how ve komisyonculuk, distribütörlük anlaşmaları yapabilir, - Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde irtifak, intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve her türlü irtifak hakkı ve kat irtifakı tesisi de dahil ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını tem inen ipotek tesis edebilir, ipotekleri devir, temlik ve fek edebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet, garanti ve sair teminat verebilir, alabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. - Menkul ve gayrimenkul mallara, vasıta, araç, gereç, ekipman ve sınai ve ticari benzeri ayni haklara sahip olabilir, bunları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralayabilir, ithal ve ihracatını yapabilir. - Amacını gerçekleştirmek için her türlü kara nakil vasıtalarını alır, işletir, kiralayabilir, her türlü taşımacılık ve nakliye hizmetleri verebilir, - ihtiyaç duyulması halinde yabancı personel istihdam edebilir. - Maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde her neviden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, gerçek ve tüzel kişileri devralabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunların hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir.

Firmaya ait yorum bulunamadı...

Firma Harita Konumubug_reportHata Bildir!

ETAKİP MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ işletmesine ait iletişim bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için BURADAN bize bildiriniz.

error_outlineYasal Uyarı / Bildiri!

  • Sektorelrehber.com ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.

  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.

  • Sektorelrehber.com internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

  • Sektorelrehber.com, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.

  • Sektorelrehber.com, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.

  • Sektorelrehber.com yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.

  • Sektorelrehber.com üzerinden herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.

  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Sektorelrehber.com'u hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.