Parasut TR

Elektronik Ürün MarketiGarantiBonus TR

Klima


-->
Web Adresi
Belirtilmemiş..


TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firma İş Konusu
Her nevi haberleşme ve telekomünikasyon tanım ve kapsamına giren radyo,telefon ve telsiz cihazları,araç ve gereçleri,yardımcı malzemeleri ile bilgi işlem ve yedek malzemelerin,ses ve görüntü kayıt,nakil ve yayın cihazları ve adı geçen cihazların imalatında kullanılan her türlü araç ve gereçler,deniz araçları için seyir ve haberleşme cihazların alım satımını ithalat ihracatını ve servis hizmetlerini yapar. Şirket konusu ile ilgili olarak gayrimenkul hakları tasarruf edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, leh ve aleyhine ayni haklar tesis edebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak amacına ulaşabilmek için lüzumlu gayrimenkulleri iktisap eder devir ferağ ve kiraya verir kiralar borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek kefalet rehin ve diğer teminatları verir alır bunları değiştirir ve çözer ve 4.6.2002 tarihinde tescil edilen esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler....
Ürünleri ve Resimleri
Bu firmaya ait güncel ürün bilgisi bulunamadı.
Firma Harita Konumu
Firmaya ait yorum bulunamadı..