Parasut TR

İnşaat-Yapı malzemeleriGarantiBonus TR

Klima


-->
Web Adresi
http://www.kointas.com


KOİNTAŞ İNŞAAT YATIRIM VE ORGANİZASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firma İş Konusu
Şirket her türlü bina arsa arazi ve tarla almak satmak parsellendirmek komisyonculuk ile inşaat ve taahhüt işlerini yapmak. Şirket konusunun tahakkuku için aracılık olmamak kaydıyla hertürlü gayrimenkuller menkul mallar ve taşıtları müstakilenveya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir kiralar veya kiraya verebilir gayrimenkuller üzerine şirketin leyh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir leyh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen yada tamamen kaldırabilir tebdil veya tecdit edebilir leyh ve aleyhine hertürlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir şirket gayrimenkulleri üzerinekat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları fesh edip kaldırabilir, satış vaadinde bulunabilir. Yapılan satış vaadi sözleşmelerine tebdil, tecsil ve fesh edebilir, satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirket, her türlü taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilirsatabilir, kiraya verebilir. Şirket sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde gerek kendisinin gerekse 3.gerçek veya tüzel kişi/kişilerin borçları iin ipotek verebilir. Bu ipotekleri fekkedebilir ve 4.7.2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler....
Bağlı olduğu kategoriler
Ürünleri ve Resimleri
Bu firmaya ait güncel ürün bilgisi bulunamadı.
Firma Harita Konumu
Firmaya ait yorum bulunamadı..