Parasut TR

İnşaat SektörüGarantiBonus TR

Klima


-->
Web Adresi
Belirtilmemiş..


GÖKSULAR İNŞAAT TURİZM SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firma İş Konusu
Şirket yasal sınırlar içinde tek başına veya başka kişi ve kurumlarla birlikte yurt içinde ve veya yurt dışında her nevi inşaat müteahhitlik ve taşeronluk işleri. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul gayrimenkuller alır satar,satar,kiralar,kiraya verir,takas ve trampa eder,teminat olarak gösterir,rehin ve ipotek tesis eder ve intifa hakkı tanır,maliki bulunduğu gayrimenkulleri ifraz ve tevhit edebilir. Şirket lehine ve aleyhine olan bu hakları fesh eder,devir ve temlik eder bu gibi tasarruflarda bulunur.Yeşil alan,park,bahçe,yol,okul alanı gibi umumun istifadesine tahsis edilen yerleri ilgili kuruluşlara terk edebilir,cins tashihi yapabilir,imar planı düzenlemesi ve diğeşikliği yapabilir,yaptırabilir. Kat irtifakı tesisi yapabilir,irtifakları kat mülkeyitine çevirebilir,kendi irtifak haklarını satar,irtifak hakkı satınalabilir,ortak gayri menkuller edinebilir,kat karşılığı anlaşmalar yapabilir. Şirketin amacına uygun makine,tesis,taşıt,iş makinesi ve gayrimenkuller iktisap edebilir,devir ve ferağ edebilir, kiraya verir,kiralar. Şirket konusu ile ilgili olmak kaydıyla lisans,alameti farika,patent gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, kiralar ve kullanır. Şirketin sahip olduğu hakları kiraya verir,rehin,ipotek ve intifa hakkı tanır bu hakları geri alırbunun gibi hukuki tasarruflarda bulunur. Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için iç ve dış piyasalardan,Türk veya yabancı banka veya finans kuruluşlarından kredi almak,kısa,orta veya uzun vadeli borçlanmak.Şirketin borçlarına karşılık teminat olarak sahibibulunduğu gemi ve/veya nakil vasıtaları,deniz araçları ve/veya her türlü menkul ve/veya gayrimenkulu üzerinde rehin veya ipotek veya benzeri ayni haklar tesis etmek,.... ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler....
Ürünleri ve Resimleri
Bu firmaya ait güncel ürün bilgisi bulunamadı.
Firma Harita Konumu
Firmaya ait yorum bulunamadı..