Parasut TR

İnşaat SektörüGarantiBonus TR

Klima


-->
Web Adresi
Belirtilmemiş..


CENSAR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firma İş Konusu
Yurt içinde ve yurt dışında ve serbest bölgelerde her türlü inşaat ve alt yapı tesis işlerini yapmak,devlet tekeli dışındaki maden,taş,kum ocakları tesislerinin ve türlü yapı birimlerinin imar,inşaa,bakım,onarım,imal,ticaret,taşeronluk,nakliyat,harfiyat işlerini yapmak ve yaptırmak,bunların her türlü fizibilite,etüd,mühendislik,mimarlık,proje ve danışmanlık işlerini yapmak ve, Şirket konusu dahilindeki işleri gerçekleştirebilmek için tesisler inşa edebilir, kiralayabilir, ihtiyacı olan menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir. Bunlar üzerinde her şekilde tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunabilir. Bu gayrimenkulleri rehin, ipotek ve diğer ayni hakları tekyit edebilir. İhtiyaç fazlası olan menkul ve gayrimenkulleri satabilir. Şirket menfaatlerinin korunması 3.şahıslardan ipotek alır ve fek edebilir. Amaç ve konusu ile ilgili olmak şartıyla gerek duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, gerektiğinde fazla olanları satar. bu işlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir, irtifak ve ayni hakları tesis edebilir. Taşınır ve taşınmaz mallar kiraya verebilir, taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceğigibi başkalarının satış vaadini de kabul edebilir, tesellüm ve temlik muameleleri yapabilir ve bu hususta sözleşmeler aktedebilir ve 28.8.2002 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler....
Ürünleri ve Resimleri
Bu firmaya ait güncel ürün bilgisi bulunamadı.
Firma Harita Konumu
Firmaya ait yorum bulunamadı..